Kliometria

725

Kliometria, Zastosowanie teorii ekonomii i analizy statystycznej do badania historii, opracowane przez Roberta W. Fogela (ur. 1926) i Douglasa C. Northa (ur. 1920), którzy za swoją pracę otrzymali w 1993 r. Nagrodę Nobla z ekonomii.

W „Time on the Cross” (1974) Fogel wykorzystał analizę statystyczną do zbadania związku między polityką amerykańskiego niewolnictwa a jego opłacalnością. Północ badała związek między gospodarką rynkową a instytucjami prawnymi i społecznymi, takimi jak prawa własności, w takich pracach jak „Structure and Change in Economic History” (1981). Zobacz także ekonometrię.