Konwersja jednostek funduszu

Giełda

949

Konwersja jednostek funduszu to transfer zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego – zwykle o innej polityce inwestycyjnej – zarządzany przez ten sam TFI. Przy konwersji z funduszu o niższej opłacie za przetwarzanie na fundusz o wyższej opłacie – pobierana jest opłata. Konwersja oznacza, że musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych.