Aktywa w zarządzaniu

1060

Aktywa w zarządzaniu

Aktywa będące faktyczną własnością klienta, którymi zarządza jednak – za opłatą – bank. Administrowanie (administration) dotyczy usług transakcyjnych – ściągania należności z dochodu inwestycyjnego, dokonywania transakcji na polecenie klienta. Zarządzanie (management) polega na podejmowaniu przez bank decyzji w sposób bardziej swobodny (np. dobór instrumentów do portfela) w ramach ogólnych instrukcji klienta. Aktywa takie nie są prezentowane w bilansie banku.