Kalkulator emerytalny

Emerytura-Inwestycje

1255

Kalkulator emerytalny jest narzędziem elektronicznym służącym do obliczania przyszłej emerytury, szacowania oszczędności wynikających ze zwolnień podatkowych i szacunkowych płatności emerytalnych. Umożliwia symulację różnych wariantów inwestycji przy określaniu parametrów płatności (kwota, częstotliwość, roczne limity), czasu trwania inwestycji, oczekiwanych stóp zwrotu, a także przyszłych płatności emerytalnych. Szczególnie przydatny do symulacji związanych z indywidualnym kontem emerytalnym (IKE). Dostęp do kalkulatora znajduje się w stopce strony internetowej.

Kalkulator inwestycyjny

Kalkulator inwestycyjny to elektroniczne narzędzie służące do obliczania stopy zwrotu z inwestycji. Umożliwia symulację różnych wariantów inwestycji przy określaniu parametrów płatności (kwota, częstotliwość), czasu trwania inwestycji, oczekiwanych stóp zwrotu. Dostęp do kalkulatora znajduje się w stopce strony internetowej.