Podwójne obciążenie aktywów

906

Podwójne obciążenie aktywów

Sytuacja, w której tego samego składnika majątku dotyczy więcej niż jedno zabezpieczenie i zabezpieczenia te nie różnią się miejscem w hierarchii. Podwójne zabezpieczenie może być efektem pomyłki (błąd administracyjny), wprowadzenia wierzyciela w błąd przez kredytobiorcę (chcącego otrzymać większe finansowanie) lub słabej infrastruktury prawnej, w której nie ma systemu rejestracji zabezpieczeń (choć trzeba przyznać, że nawet w dobrym systemie kredytodawca zmuszony jest do przeprowadzenia kwerendy w rejestrze). Podstawową zaletą rejestru zabezpieczeń jest to, że zapobiega właśnie podwójnemu obciążaniu aktywów. Gdy już do tego jednak dojdzie, sprzeczne roszczenia z poszczególnych zabezpieczeń uporządkować musi sąd. Pierwszeństwo ma zwykle ten wierzyciel, który pierwszy powoła się na dany dokument. Podwójne zabezpieczenie to co innego niż drugie/trzecie miejsce, czyli kolejka wierzycieli do zaspokojenia się z zabezpieczenia na majątku, którego wartość jest na tyle duża, że może sprostać oczekiwaniom wszystkich stron.