Podwyższanie zdolności kredytowej

786

Podwyższanie zdolności kredytowej

Proces eliminowania lub ograniczania ryzyka kredytowego prowadzący do zwiększenia atrakcyjności pożyczek dla kredytodawców lub inwestorów, zwykle dzięki odpowiednim zabezpieczeniom bądź gwarancjom. Na przykład przy kredytowaniu małych firm może być to osobiste poręczenie właściciela/szefa firmy. Termin ten jest zwykle stosowany w odniesieniu do instrumentów pochodnych lub sekurytyzacji, kiedy hipoteka albo inne solidne zabezpieczenia dają inwestorom rynkowym poczucie zaufania, niezbędne do przyjęcia ryzyka poprzednio zaakceptowanego przez bezpośredniego kredytodawcę.