Zwinne zarządzanie usługami IT

644

Zwinne zarządzanie usługami IT – model zarządzania usługami IT będący odpowiedzią na rosnąca zapotrzebowanie na szybkie, tanie, elastyczne i nastawione na satysfakcję klientów dostarczanie usług zarówno przez wewnętrzne działy IT, jak też przez firmy komercyjne i centra usług wspólnych.

Model bazuje na procesach ITSM wywodzących się z ITIL, jednak dzięki wykorzystaniu praktyk Agile i Lean, a w szczególności Kanban, Scrum i Six Sigma, są one znacznie efektywniejsze w szybkozmiennym otoczeniu. Dodatkową zaletą modelu jest brak rozdziału na tradycyjnie pojmowany „rozwój” i „utrzymanie”.