Analiza Techniczna

jest to sposób przewidywania przyszłych kursów w oparciu o historyczne ceny danego instrumentu

Analiza techniczna polega na badaniu historycznych wykresów, cen, wolumenów i punktów zwrotnych do prognozowania przyszłego kierunku cen. Inwestorzy korzystają z analizy technicznej zarówno na rynku Forex jak i podczas transakcji na tradycyjnej Giełdzie.

Inwestorzy stosujący analizę techniczną wykorzystują te informacje, wspomagając się dodatkowymi wskaźnikami, aby podjąć decyzje inwestycyjne. Informacje te są zazwyczaj wyświetlane na wykresie i uaktualniane w czasie rzeczywistym. Pomagają one określić momenty, w których warto wejść na rynek lub wyjść z niego.

Prostym sposobem na zrozumienie, czym jest analiza techniczna, jest myślenie o niej jak o nauce historycznych ruchów kursów walut celem przewidzenia ich w przyszłości. Również w przypadku rynków finansowych działa stare przysłowie – “historia lubi się powtarzać”. Inwestorzy stosujący analizę techniczną wierzą, że ruchy znane z przeszłości mogą powtórzyć się w przyszłości.

Jak to robią? Poprzez analizę wykresów historycznych oraz wyszukiwanie i identyfikowanie powstających formacji technicznych. Wykresy opowiadają wiele historii i wielu inwestorów na tym opiera swoje decyzje. Jeśli wiesz jak czytać wykresy, będziesz mógł odczytać panujący aktualnie trend oraz punkty, gdzie warto otworzyć lub zamknąć pozycję.

Analiza Techniczna

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych przesłankach

Rynek dyskontuje wszystko

Rynek dyskontuje wszystko Analiza TechnicznaZwolennicy analizy technicznej  twierdzą, że wszelkie czynniki, które mają wpływ na cenę są już w niej uwzględnione. Wynika to z przekonania, że zachowania cen odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży. Mówiąc inaczej, analityk techniczny wychodzi z założenia, że nie trzeba badać czynników wpływających na cenę instrumentu lub dociekać przyczyn spadków lub wzrostów. Rynek wie wszystko i to on kształtuje cenę, dlatego też należy badać wykresy i wskaźniki analizy technicznej, aby skutecznie prognozować, w którą stronę rynek podąży.

Ceny podlegają trendom

Ceny podlegają trendom Analiza TechnicznaRysując wykresy cen, analityk techniczny stara się odnaleźć w nich trend, czyli kierunek, w którym podążają ceny. Rozpoznanie trendu w jego wczesnej fazie pozwala dokonać transakcji, która powinna przynieść zyski (kupić, gdy tworzy się trend rosnący, sprzedać, gdy malejący). Analitycy zakładają bowiem, że istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że trend będzie kontynuowany, niż że nastąpi jego odwrócenie.

Historia się powtarza

Historia się powtarza Analiza TechnicznaBadanie wykresów pozwala odnaleźć powtarzające się wzory (formacje), według których poruszają się ceny. Wynika to z powtarzalności zachowań ludzkich w określonych sytuacjach. Analitycy znając najczęściej występujące wzory (formacje) starają się odnaleźć je w bieżących notowaniach i na tej podstawie prognozować przyszłość.

Analiza Techniczna na rynku Forex