Ocena AAA („potrójne A”)

1295

AAA („potrójne A”) – najwyższa długoterminowa ocena wiarygodności kredytowej (klasyfikacja kredytowa), przyznawana przez największe agencje ratingowe: Standard & Poor’s, Moody’s (stosuje zapis: „Aaa”) oraz Fitch. Maksymalne oceny krótkoterminowe to odpowiednio: A–1, P–1 i A1+. Rating taki równoznaczny jest z prawdopodobieństwem niespłacenia zobowiązania wynoszącym 0,01%, a więc AAA oznacza praktycznie niekwestionowaną zdolność kredytową. Ryzyko na poziomie potrójnego A dotyczy zwykle państw (np. USA – do niedawna, a także Kanady i Niemiec).

Rating Polski to A–. Do elitarnej grupy dłużników o ocenie AAA należy bardzo niewiele przedsiębiorstw. W roku 2011 wśród banków komercyjnych o zasięgu globalnym ratingiem takim mógł się pochwalić tylko Rabobank. Większość banków zadowala się oceną w okolicach AA (por. Scotiabank). Gdy z powodu kryzysu kredytowego lat 2007–2009 obrót wieloma transzami złożonych instrumentów finansowych zamarł, tak ceniony dotychczas rating AAA stracił dawny blask.