Dostępność kredytu

834

Dostępność kredytu (kredytowanie i depozyty)

Bank może przystać na udzielenie kredytu przy jednoczesnym ograniczeniu dostępu pożyczkobiorcy do przyznanych środków, aż do momentu zaistnienia pewnych zdarzeń. W przypadku kredytu obrotowego pożyczkobiorca może ciągnąć kredyt tylko wtedy, jeżeli „na linii jest miejsce” (zob. wykres poniżej). Czasami banki mogą też ustalać pewne ograniczenia dotyczące waluty oraz rodzaju kredytowania wynikające z limitów finansowania w samych bankach lub warunków rynkowych. W przypadku depozytów „dostępne środki” oznaczają sumę, jaką kredytobiorca może podjąć jednorazowo w dowolnym momencie. Suma ta może być mniejsza niż saldo na koncie zawsze, gdy istnieje depozyt (np. depozyt czekowy lub bankomatowy), który nie został jeszcze poddany rozliczeniu.

Dostępność kredytu kredytowanie i depozyty)