Powiernictwo domniemane

992

Powiernictwo domniemane

Zobowiązanie powiernicze wiążące powiernika automatycznie, nawet jeśli nie zawarto formalnej umowy. Przykłady powiernictwa domniemanego na rzecz władz to choćby odliczenie podatku VAT czy potrącenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zaliczek na podatek dochodowy. Pieniędzy, które nie zostały jeszcze przekazane, powiernik nie pożyczył, lecz przechowuje je na rzecz innego podmiotu. W procesie upadłościowym zobowiązania objęte powiernictwem domniemanym mają pierwszeństwo przed resztą zadłużenia. Jeśli określone zostaną jako „zobowiązania o najwyższym stopniu uprzywilejowania”, spłacane są nawet przed zobowiązaniami zabezpieczonymi.