Podatek od transakcji

664

Podatek od transakcji, wielostopniowy podatek od sprzedaży nakładany na wszystkie transakcje biznesowe, w tym na wymianę materialnych i niematerialnych dóbr gospodarczych oraz transfery finansowe, takie jak depozyty bankowe.

Po raz pierwszy podatek od transakcji został przyjęty w nowoczesnej formie przez Niemcy w 1918 r., Kiedy podatek pobierany tylko od transferów towarów nie zapewniał wystarczających dochodów. Termin ten może również odnosić się do podatku nałożonego tylko na zakup lub sprzedaż papierów wartościowych.