Przekaz pieniężny

1317

Przekaz pieniężny, polecenie zapłaty przez emitenta określonej kwoty pieniężnej na żądanie osoby wskazanej w przekazie pieniężnym. Przekazy pieniężne stanowią bezpieczny, szybki i wygodny sposób przekazywania małych kwot pieniężnych.

Przekazy pieniężne są wystawiane przez suwerenne rządy (zazwyczaj władze pocztowe), banki i inne wykwalifikowane instytucje na rzecz kupujących, którzy płacą emitentowi nominalną kwotę przekazu pieniężnego plus opłatę manipulacyjną. Ze względu na niekwestionowaną zdolność emitenta do wymiany przekazu pieniężnego na gotówkę na żądanie, przekazy pieniężne są powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Spółka American Express, która rozpoczęła emisję przekazów pieniężnych w 1882 roku, jest największym niebankowym emitentem; jej przekazy pieniężne są wykorzystywane na całym świecie.