Punkt bazowy ( ‱ ) – jedna setna punktu procentowego

1541

Punkt bazowy -jedna setna procenta (1/100). Choć w zwykłym biznesie tak minimalne kwoty są nieistotne, w bankowości – operującej dużymi kwotami i niskimi marżami – jest wręcz przeciwnie (zob. poniższy cytat). Często marże kredytów udzielanych przedsiębiorstwom są tak niewielkie, że podaje się je w punktach bazowych, np. dobrze znana na rynku korporacja międzynarodowa może pożyczać według stopy ustalonej na poziomie pewnej wielkości punktów bazowych powyżej LIBOR.

Za mało, by się martwić

Ogólna jakość portfela kredytów konsumenckich w Kanadzie jest nadal dość stabilna – procent kredytów niespłacanych wzrósł w ciągu roku o jeden punkt bazowy i osiągnął 1,35 proc.

Raport roczny Scotiabanku za rok 2008, s. 34