Teoretyczny kurs otwarcia (TKO)

893

Teoretyczny kurs otwarcia (TKO) można osiągnąć podczas fazy przed otwarciem. Sytuacja taka ma miejsce, gdy po stronie kupna i sprzedaży znajdują się zlecenia z nakładającymi się limitami cenowymi lub są to zlecenia PKC i PCRO. TKO określa wartość równowagi pomiędzy podażą i popytem. W momencie zakończenia fazy przed otwarciem wartość TKO staje się ceną otwarcia. Wszystkie zlecenia, które brały udział w określaniu TKO (z limitami, PKC, PCRO) będą realizowane po kursie otwarcia. W związku z powyższym, zlecenia z limitem wyższym lub równym TKO są prezentowane w arkuszu zleceń z limitem równym TKO.

Zobacz także: