Zablokowany rachunek lub zablokowane konto

767

Rachunek zablokowany lub zablokowane konto

Rachunek bieżący lub kredytowy, na którym operacje klienta są ograniczone: zamrożone lub zablokowane do czasu zatwierdzenia ze strony banku. Klient zrzeka się kontroli nad przeznaczeniem jego aktywów finansowych, chociaż formalnie pozostają one jego prawną własnością. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy bank musi uważnie śledzić działania klienta. Rachunek zablokowany jest też solidnym zabezpieczeniem o charakterze majątkowym, szczególnie gdy spodziewana jest przyszła płatność (np. w przypadku otwartej akredytywy dokumentowej). Poza tym blokada rachunku może wynikać z prawomocnego wyroku sądu albo decyzji innych władz, np. organów podatkowych.