Nacisk

850

Nacisk

Nieuczciwa presja wywierana na stronę trzecią umowy kredytowej, aby zgodziła się na ustanowienie zabezpieczenia wbrew swoim interesom. Przykładowo mąż będący właścicielem firmy może wywrzeć na swoją małżonkę nacisk lub nieuczciwie przekonać ją do ustanowienia hipoteki na ich wspólnym domu, która zabezpieczałaby kredyt zaciągnięty przez przedsiębiorstwo męża. Należy jednak zastrzec, że gdyby żona była współwłaścicielką firmy, podpisanie umowy hipotecznej leżałoby również w jej interesie, w związku z czym nacisk, zgodnie z definicją, nie mógłby mieć miejsca. W wielu krajach, gdzie obowiązuje bankowa tradycja silnych praw dłużnika, sądy unieważniają zabezpieczenie na majątku, które zostało ustanowione w wyniku nacisku. Najlepszą obroną przed takim scenariuszem jest uzyskanie niezależnej porady prawnej poświadczonej odpowiednim dokumentem, szczególnie jeśli w ustanawianie zabezpieczenia zaangażowani są członkowie rodziny.