Forex czy giełda? Gdzie lepiej inwestować?

1114
forex czy giełda

Forex czy giełda?

Inwestorzy oczekujący zysków wyższych, niż z tradycyjnych lokat bankowych, kierują swoją uwagę w stronę giełdy papierów wartościowych, a ostatnio coraz częściej w stronę rynku Forex. Które z tych rozwiązań jest lepsze? Czy łatwiej jest zarabiać na kursach akcji czy na walutach? Dlaczego warto wiedzieć jak działa Forex?

Zarówno inwestycje na giełdzie, jak i na rynku Forex są dostępne dla klientów indywidualnych. Obie te formy pomnażania kapitału wymagają jednak rozległej wiedzy na temat szeroko pojętej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie, bieżącego śledzenia i analizy danych, a także świadomości występujących ryzyk.

Poniżej prezentujemy na co warto zwrócić uwagę rozważając inwestycje na rynku Forex, jakie ryzyka wziąć pod uwagę oraz jak minimalizować ewentualne straty.

Giełda papierów wartościowych

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych umożliwia czerpanie zysków ze wzrostu cen akcji wybranych spółek czy obligacji. Daje ponadto dostęp do nieco bardziej zaawansowanych instrumentów, jak ETF’y związane z wybranymi indeksami giełdowymi, czy opcje oraz kontrakty terminowe. Korzystanie z wszystkich tych rozwiązań jest możliwe po założeniu rachunku maklerskiego. O tym, jak wybrać dom maklerski lub brokera pisaliśmy już na naszym blogu. Po odjęciu kosztów, związanych z korzystaniem z usług domu maklerskiego, zyski czy straty klienta wynikają ze zmian wartości cen instrumentów finansowych, znajdujących się w jego portfelu. Na przykład osoba dysponująca kwotą 10 000 zł posiada równoważny tej kwocie zestaw akcji czy obligacji, których wartość w czasie będzie rosła lub spadała. Tym samym 5% wzrost cen tych akcji oznacza 500 zł zysku (nie uwzględniając prowizji).

Transakcje na rynku Forex – co warto wiedzieć na początek?

Przeprowadzenie transakcji na rynku Forex także jest możliwe przez rachunek w domu maklerskim lub u brokera – klient otrzymuje dostęp do platformy internetowej pozwalającej na zlecanie transakcji walutowych.

W przypadku transakcji na Forexie pojawia się pojęcie – „lewara”, oznaczające dźwignię finansową. Jak to działa? Zadeklarowana przez klienta kwota inwestycji stanowi jedynie depozyt zabezpieczający, a ostateczny kontrakt jest zawierany na sumę wielokrotnie wyższą niż ta posiadana przez klienta. Na rynku najczęściej spotykane wartości lewara to „razy 50”, „razy 100”, czasem także „razy 200”. Wracając do powyższego przykładu osoba dysponująca kwotą 10 000 zł wykorzystując lewar, może ostatecznie na rynku Forex zawrzeć transakcję o wartości 500 tysięcy czy nawet 1 miliona złotych. Fakt ten niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

Po pierwsze, przy lewarze 50, zmiana wartości inwestycji o 5% oznacza zysk 25 000 zł przy pomyślnej transakcji, ale w przypadku błędnej decyzji inwestycyjnej stratę całego depozytu, przy wkładzie własnym klienta w wysokości 10 000 zł (depozyt). Sprawia to, że inwestując na rynku Forex równie łatwo jest w krótkim czasie zwielokrotnić posiadany kapitał, jak i błyskawicznie go stracić.

Po drugie lewarowanie oznacza korzystanie z kredytowania i wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztu pieniądza w czasie. O ile dana transakcja na rynku walutowym nie zostanie zamknięta w ciągu jednego dnia, a tym samym będzie musiała zostać zaksięgowana jako pożyczka dla danego klienta, będzie on musiał ponieść koszt wynoszący zazwyczaj 1/365 stopy procentowej kredytu (jak EURIBOR czy LIBOR) w określonej walucie. W przypadku jednego czy dwóch dni pożyczki nie są to wysokie koszty, warto jednak brać je pod uwagę.

Po trzecie, w porównaniu do inwestycji na warszawskiej giełdzie, dokonywanie transakcji na rynku Forex niesie ze sobą ryzyko kursowe, jeśli rachunek brokerski jest prowadzony w PLN, a instytucja przy dokonywaniu przeliczeń z innych walut stosuje spread, czyli różnicę pomiędzy kursem kupna i sprzedaży waluty. Pojawia się także koszt transakcyjny, stanowiący różnicę pomiędzy cenami natychmiastowego zakupu bid i natychmiastowej sprzedaży ask.

Forex – jak to działa?

Transakcje na rynku Forex dokonywane są na parach walutowych. Wyróżnia się trzy grupy takich par: majors, minors oraz exotics.

Pierwsze, majors, to najbardziej popularne pary czyli EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF i USD/JPY. Pary minors to na przykład GBP/JPY, a exotics obejmuje waluty o mniejszym znaczeniu w globalnej gospodarce. Wybór par walutowych ma zasadniczy wpływ na płynność transakcji, obniża się ona wraz ze spadkiem popularności danej pary walut. Początkujący inwestorzy zazwyczaj skupiają swoją uwagę na parach z grupy majors.

Każda możliwa para walut występuje w dwóch układach, na przykład EUR/USD i USD/EUR. Pierwsza z walut w oznaczeniu jest tzw. bazową, druga zaś kwotowaną i to od niej naliczany jest ewentualny zysk lub strata, a także spread.

W Forexie wszystkie kursy walut podawane są z dokładnością do 4 miejsca po przecinku dla ceny ich kupna, nazywanej bid oraz dla ceny sprzedaży tzw. ask. Minimalna różnica pomiędzy bid a ask wynosi zatem 0,0001 i nazywana jest jednym pipsem. Pips jest jednostką określająca zysk lub stratę. Dla przykładu: inwestując 10 000 zł z lewarem 50 w parę EUR/USD, gdy cena bit wynosi 1,3810 a ask 1,3808, różnica wynosi 2 pipsy.

Na Forexie można obstawiać wzrost lub spadek danej waluty bazowej. Dla przykładu: przy inwestycji 10 000 zł z lewarem razy 50 w parę EUR/USD w sytuacji, gdy zmiana wartości euro względem dolara wyniesie +1 % inwestor obstawiający wzrost EUR zyskałby 5000 zł, a obstawiający spadek EUR do USD straciłby 5000 zł.

Inwestując na rynku Forex można dodatkowo korzystać z trzech podstawowych mechanizmów. Pierwszy z nich to stop loss, który automatycznie zamknie daną pozycję po przekroczeniu pewnego, ustalonego przez nas poziomu. Drugi to take profit, który z kolei zamyka transakcję po osiągnięciu przez nas określonego poziomu zysku. Trzeci, ostatni to tzw. zlecenie limit, otwierające pozycję w sytuacji zaistnienia określonych, uprzednio przez nas zdefiniowanych sytuacji rynkowych. Dla osób rozpoczynających korzystanie z możliwości, jakie daje Forex najistotniejszym z nich jest narzędzie stop loss, pozwalające mieć kontrolę nad ewentualnym maksymalnym poziomem strat po stronie inwestora.

Forex czy giełda – co wybrać?

Po przeanalizowaniu wymienionych powyżej aspektów stosunkowo łatwo zorientować się, że porównując inwestowanie na giełdzie z inwestowaniem na rynku Forex, w tym drugim przypadku trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej istotnych czynników, potencjalnych kosztów i występujących ryzyk. Zasadniczo inwestowanie w spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wymaga śledzenia fundamentalnych danych makroekonomicznych polskiej gospodarki oraz wyników i planów biznesowych spółek, których akcje zamierza się kupić. Handel na GPW odbywa się w dni robocze w określonych godzinach – od 9 do 17.20.

Tymczasem obrót na rynku walutowym odbywa się stale, przez 24 godziny na dobę w dni robocze. Ponadto niemal wszystkie dane fundamentalne z głównych światowych gospodarek mogą mieć wpływ na wyceny głównych par walut. Oznacza to, że w przypadku inwestycji na rynku Forex danych do analizy jest znacznie więcej, niż przy zakupie instrumentów finansowych na GPW.

Podsumowując – inwestowanie na rynku Forex wymaga większej wiedzy, niż zakup instrumentów giełdowych. Niesie ze sobą szansę większych zysków, ale wiąże się jednocześnie ze znacznie wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Początkujący inwestorzy powinni zatem rozpoczynać od niewielkich kwot oraz wybierać najniższy dostępny poziom lewara, czyli dźwigni finansowej.

Wybierając pomiędzy inwestowaniem na giełdzie, a na rynku Forex warto ponadto pamiętać, że ze względu na wysoki poziom ryzyka, transakcje walutowe nie powinny stanowić całości portfela inwestycyjnego. Dobrym jego uzupełnieniem mogą być właśnie wybrane akcje czy kontrakty terminowe na GPW, a także bardziej bezpieczne lokaty, jak choćby obligacje.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut