Jak rozpoznać początek Trendu/Swingu w oparciu o średnie kroczące

289
wskaźniki analiza techniczna

Początek Trendu/Swingu

Istnieją różne techniki umożliwiające rozpoznanie początku nowego trendu. Te którymi posługuję się Ja, to metody wykorzystujące Price Action (struktura szczytów i dołków) oraz zachowanie się ceny względem średnich kroczących. Zastosowanie tych dwóch metod analizy, pozwala mi stosunkowo precyzyjnie prognozować przyszły ruch ceny.  Sama metoda jest wyjątkowo uniwersalna. Może ona być stosowana na dowolnym instrumencie oraz na dowolnym interwale czasowym.

Metoda analizy struktury szczytów i dołków (price action)  została opisana tutaj. W tym artykule skupię się na opisaniu zależności ceny oraz średnich kroczących.

Widoczna na zdjęciach Średnia krocząca to EMA 50 dostępna na platformie xStation oraz Metatrader a także na ich wersjach mobilnych.

Poniżej, chcę zaprezentować sekwencję pewnego schematu który często pojawia się na rynku.

Jako przykład posłuży nam wykres, pary walutowej GBPUSD, interwał h1. Po silnych spadkach, dochodzi do korekty na rynku.

Trend Swing

Trend Swing

Możliwe są dwa scenariusze

Pojawia się impuls/sygnał prospadktowy (w obowiązującym jak na razie trendzie spadkowym wytyczonym przez średnią kroczącą). Może to być np. objęcie bessy lub też zamknięcie się którejś z kolejnych świec poniżej poziomu zamknięcia się innej ostatniej świecy spadkowej (powstaje nowe low).
Cena zamyka się powyżej średniej oraz poziomu oporu wytyczonego przeze linię poprowadzoną od otwarcia ostatniej świecy w trendzie spadkowym (duża świeca). W takim scenariuszu struktura prospadkowa zostanie złamana i rynek zacznie się układać od nowa.

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Reasumując kluczem jest zaobserwowanie zależności wykresu ceny względem średniej kroczącej. Najczęściej zanim dojdzie do zmiany trendu cena silnie konsoliduje. W tym momencie należy obserwować strukturę szczytów i dołków.

Ja posługuję się formacją objęcia hossy lub bessy a także wybiciem się ceny w przeciwnym kierunku  z zakresu wytyczonego przez ostatnią świecę w trendzie (webinary praktyczny trading).  Dzięki tym formacją określam szczyty i dołki.

Następnie obserwowane jest ułożenie się wykresu względem średniej.  Zamknięcie się całej świecy  (open i close) powyżej/poniżej średniej EMA 50 informuje mnie, że mogę mieć do czynienia z potencjalną zmianą trendu. Dalej wspominania konstrukcja szczytów i dołków. Jeśli generuje się sekwencja  1-2-3 lub inaczej LL-HH-HL a cena trafia nad średnie szukam pozycji długich. Odwrotnie dla sytuacji prospadkowej.

Najlepszym miejscem do zawarcia transakcji jest moment w którym cena wraca do średniej (następuje reteście, zlecenie oczekujące typu buy/sell limit złożone na średniej, SL pod dołkiem/nad szczytem) lub też w momencie w którym dostaniemy sygnał po reteście średniej (kolejne objęcie hossy/bessy).

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

https://trading-academy.pl/blog/trendswing-jak-rozpoznac-poczatek-w-oparciu-o-srednie-kroczace

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut