Aktywa kwalifikowane

1547

Aktywa kwalifikowane

Aktywa, które kredytodawca jest skłonny sfinansować kredytem pod aktywa do upłynnienia lub w ramach kredytowania majątku. W przypadku kredytu obrotowego zwykle kwalifikowane są należności, rzadziej zapasy. Aktywa charakteryzować musi dostateczna jakość (muszą przejść weryfikację, być płynne, niezastawione itp.), określona w umowie kredytowej. Przykładem może być następująca tabela:

Aktywa kwalifikowane

Wzór na aktywa kwalifikowane ma chronić interesy kredytodawcy. Na przykład szansa na ściągnięcie należności sprzed wielu miesięcy jest mniejsza, więc należność taka ma dla kredytodawcy mniejszą wartość. Kryteria kwalifikacji wymuszają ponadto na kredytobiorcy większą dyscyplinę finansową. By uzyskać większe finansowanie musi on zadbać o to, aby jak największa część aktywów była kwalifikowana (np. musi skracać wiek należności).