Cenowy podbój rynku

625

Cenowy podbój rynku

Zwiększanie sprzedaży przez obniżenie cen, co zwiększa popyt (przy opadającej krzywej popytu), lub przez oferowanie cen niższych niż u konkurencji. Pojęcie to ma raczej negatywne konotacje. Sprzedaż po cenach niższych, niż oferuje konkurencja, jest dobrą strategią jedynie wtedy, gdy firma posiada dźwignię operacyjną lub korzyści skali; koszty spadają wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży, co umożliwia dalsze obniżenie kosztów i cen (jak w modelu biznesowym Henry’ego Forda). W przeciwnym razie cenowy podbój rynku okazuje się krokiem desperackim, który polega na walce o wolumen sprzedaży kosztem rentowności. Banki spotykają się z takim zachowaniem u przegrzanych kredytobiorców. Same banki także narażone są na pokusę kupowania udziałów w rynku przez agresywną sprzedaż kredytów.