Faza udzielania kredytu

773

Faza udzielania kredytu

Znajdywanie nowych kredytobiorców na rynku. Może to być klient „z ulicy”. Może to też być klient pozyskany aktywnie. Najczęściej termin ten związany jest z  sekurytyzacją, czyli procesem umożliwiającym odseparowanie analizy kredytowej i  udzielenia kredytu od utrzymywania kredytu w portfelu. W modelu „udzielić i sprzedać” kredytodawca może udzielić klientowi finansowania, a  następnie sprzedać należność zewnętrznemu podmiotowi, który weźmie na siebie finansowanie kredytu i umieści go w swoich księgach. Inaczej jest w modelu „udzielić i trzymać”, w którym związek między kredytodawcą a kredytobiorcą trwa dłużej.