Potwierdzenie obrotów i sald

1332

Potwierdzenie obrotów i sald

Działanie polegające na uzgadnianiu (rozliczaniu różnic) pomiędzy zapisami bankowymi (tzn. wyciągiem z rachunku bankowego) a zapisami księgowymi deponenta (tzn. ewidencją gotówkową i saldami księgowymi). Zwykle występują różnice, spowodowane niezarejestrowanymi transakcjami „w trakcie”, np. niezrealizowanymi czekami (w przypadku papierowego systemu rozliczeniowego). Obliczane są one przez deponenta w ramach (najczęściej miesięcznego) cyklu księgowego. Regularne uzgadnianie sald przez bank i klienta jest ważnym narzędziem kontroli wewnętrznej, zapobiegającym wewnętrznym oszustwom i sprzyjającym wykrywaniu błędów klienta czy banku. Wiarygodny bank oferuje wręcz coś w rodzaju usługi księgowej (zob. poniższy cytat). Ponieważ bank wymaga zawiadamiania o wszelkich błędach, większość deponentów uzgadnia salda rachunków – (dotyczy to szczególnie firm zatrudniających personel księgowy). Klienci detaliczni częściej polegają natomiast na samym banku.

Autentyczny zapis

Kolejną zaletą korzystania z usług bankiera jest kontrola naszych ksiąg. Nie muszę przekonywać czytelnika – w końcu przedsiębiorcy – o tym, jak istotne są prawidłowo prowadzone księgi. Księgi bankowca są autentycznym zapisem naszych transakcji gotówkowych. Jeśli we własnych księgach zrobimy błąd, zapisy bankowe często umożliwią jego wykrycie.

James W. Gilbart, The Principles and Practice of Banking, 1873, s. 596