Łatanie bilansu

1392

Łatanie bilansu (żargon)

Sztuczne bilansowanie zapisów księgowych do stanu równowagi przez dowolne wstawienie wartości brakujących do zrównania ze sobą przeciwstawnych pozycji. Przy księgowaniu metodą podwójnego zapisu wszystkie pozycje powinny bilansować się w sposób automatyczny. Ponieważ jednak zdarzają się wyjątki, „łatanie” stosuje się jako rozwiązanie doraźne – szczególnie jeżeli brakująca wartość nie jest istotna. Prawdziwi księgowi nigdy się do tego nie uciekają – zawsze znajdą ukryty błąd, choćby z poczucia dumy zawodowej. Patrz również bilansowanie ksiąg.

Łatanie bilansu