Model Gordona

956

Model Gordona nazywany także modelem stałego wzrostu dywidendy lub modelem Gordona-Shapiro. Jesto on często stosowany do wyceny akcji, obliczający wartość spółek.

Model Gordona Wzór:

  • P=D/(r-g),
  • gdzie
  • P to wyceniana wartość akcji,
  • D – prognozowana dywidenda w kolejnym roku,
  • r – wymagana stopa zwrotu,
  • g – stopa wzrostu dywidendy.

Model Gordona jest szczególnie przydatny dla inwestorów, którzy nie mają wpływu na politykę dywidendową spółki (tj. dla akcjonariuszy mniejszościowych, udziały mniejszościowe).