Okres ciszy

1045

Okres ciszy (żargon)

Ustalony okres – zazwyczaj od 60 do 90 dni, w zależności od regulatora – przed sprzedażą papierów wartościowych, w którym obowiązuje zakaz podawania jakichkolwiek nowych informacji do wiadomości publicznej. Chodzi o to, aby dać potencjalnym kupcom szanse na przyswojenie wszystkich istotnych informacji potrzebnych do oceny akcji. To z kolei zachęca do właściwego przedstawienia informacji w prospekcie emisyjnym. Jeśli ujawnienie nowych istotnych faktów jest konieczne, musi się to odbyć za pomocą skorygowanego prospektu emisyjnego, a sprzedaż papierów wartościowych powinna być odroczona. Okres ciszy narzucany jest emitentom oraz ubezpieczycielom.

Okres ciszy