Pierwszy, pierwotny

973

W języku finansowym ma dwa znaczenia. W przypadku pożyczki mówimy o kwocie głównej lub o kapitale, od którego naliczane będą odsetki. W innym kontekście słowo „principal” będzie miało znaczenie zbliżone do etymologicznie pokrewnego polskiego słowa ‘pryncypał’, określającego zwierzchnią rolę właściciela wobec podwładnego. I tak wynajęci menedżerowie to ‘agenci’ (patrz konflikt w stosunkach agencyjnych), dzia- łający w imieniu akcjonariuszy, którzy są „pryncypałami” w tym sensie, że to ich kapitał wchodzi w grę. Źródłosłów: z łacińskiego „principalis” = ‘pierwszy, pierwotny’.