Prywatne fundusze inwestycyjne

Rodzaje Funduszy

1311

Prywatne fundusze inwestycyjne – Fundusze niepubliczne tworzone dla wąskiej, jednorodnej grupy klientów lub instytucji. Najczęściej zamiast płatności gotówkowych wnoszone są do nich akcje prywatnych przedsiębiorstw, nieruchomości, papierów wartościowych lub innych aktywów. Dzięki funduszowi prywatnemu możesz uzyskać: profesjonalne zarządzanie majątkiem, ulgi podatkowe związane z odroczeniem płatności podatku od zysków kapitałowych, prestiż w postaci własnego funduszu inwestycyjnego, plan sukcesji rodzinnej.