Przyznanie kredytu

842

Przyznanie kredytu – dość wyszukane (i rzadko spotykane) określenie procesu analizy i zatwierdzenia kredytu, zwykle w ramach formalnego procesu wdrożonego w banku. Inne terminy to „zatwierdzenie, autoryzacja”. Angielskie słowo adjudication pochodzi od łacińskiego adiudico (ad + iudico) – „osądzać”. Skojarzenie z sądem odzwierciedla ideę sprawiedliwego wyważenia wszystkich „za” i „przeciw” dotyczących przyznania kredytu.

Proces

Proces podejmowania decyzji kredytowych w przypadku konsumentów oraz małych firm ma doprowadzić do odpowiedniej oceny ryzyka kredytowego, właściwego zatwierdzenia kredytu, bieżącego monitorowania i aktywnego zarządzania. Decyzje odnośnie tych kredytów podejmuje się zasadniczo na bazie klasyfikacji opartej na predyktywnej ocenie kredytowej (scoringu). Poszczególne wnioski kredytowe przetwarzane są za pomocą specjalnego oprogramowania.

Raport roczny Scotiabanku za rok 2008, s. 66