Weksel średnioterminowy

755

Weksel średnioterminowy

Dłużny instrument finansowy z okresem zapadalności zazwyczaj pomiędzy 3 a 5 lat, który jest w obrocie w USA oraz na eurorynkach na podstawie akceptacji zdolności kredytowej pożyczkobiorcy z uwagi na pozytywną klasyfikację kredytową. Wystawcy oferują różne kwoty, terminy zapadalności i stopy, które dealerzy, za opłatą, umieszczają na rynku kapitałowym. Weksle średnioterminowe są przedłużeniem rynku weksli kupieckich. Zob. też: przepływ funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego.