Rachunek operacyjny

2077

Rachunek operacyjny (Wielka Brytania) • Trading Account (UK)

Wydzielona część rachunku zysków i strat poświęcona „działalności handlowej” – czyli transakcjom kupna i sprzedaży towarów lub usług oferowanych w normalnym trybie działalności przedsiębiorstwa. Termin ten jest najpowszechniej stosowany w Wielkiej Brytanii; w innych krajach nie wyodrębnia działalności handlowej od reszty rachunku zysków i strat.

Rachunek operacyjny