Rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne

1535

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, czynne

Koszty, które zostały poniesione z góry – przed momentem, w którym są współmierne do przychodów. W międzyczasie wykazuje się je w bilansie, zazwyczaj w kategorii aktywów bieżących. Przykładami takich kosztów mogą być artykuły biurowe (kupione w większej ilości i dostarczane przez sprzedawcę w miarę potrzeb) i polisy ubezpieczeniowe (wyceniane na podstawie opłaconych z góry składek). Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią w pewnym sensie koszty „składowane”, czyli odłożone na półkę do momentu wykorzystania ich w razie potrzeby. Aby zredukować koszty transakcji, często wygodniej i taniej jest kupować hurtem, zaopatrując się z góry w rzeczy, które zostaną wykorzystane później.