Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

1375

Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

Środki pieniężne otrzymane od odbiorców z góry, przed dostawą towarów lub usług. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, środki takie stanowią przychód jeszcze nie wypracowany, który powinien zostać rozłożony na cały przyszły okres realizacji umowy. Typowym przykładem zaliczek otrzymanych na poczet dostaw mogą być opłacone z góry subskrypcje czasopism lub wpływy ze sprzedaży praw do rozpowszechniania filmów. Zaliczki nie stanowią zadłużenia, ponieważ (o ile nie przysługuje ich zwrot) nie wiążą się z nimi żadne przyszłe płatności, a roszczenia z nich wynikające zaspokajane są przez dostawę towarów lub usług. Należy je więc traktować raczej jako wskaźnik przyszłego poziomu sprzedaży, niż jako przyszły rozchód pieniężny. Analitycy finansowi, zainteresowani bilansem według wartości rynkowej, mogą po uwzględnieniu zaliczek odpowiednio korygować zobowiązania.