Pips

Czym jest pips

938
Pips
Pips

Czym jest pips?

Pips był w przeszłości najmniejszą jednostką zmiany kwotowań. Dla zdecydowanej większości głównych par walutowych pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku. Jedynym wyjątkiem wśród głównych par jest jen japoński, dla którego pips oznacza drugą cyfrę po przecinku.

Pips – jest skrótem, który wziął się od angielskiego pojęcia „price in points”, był najmniejszą jednostką zmiany ceny pary walutowej. Z czasem jednak ze względu na większą aktywność spekulacyjną na niektórych walutach pips został rozbity na punkty. Stało się tak na najważniejszych parach walutowych np. EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Warto zwrócić uwagę na to, że pipsy i punkty są wyrażone w walucie kwotowanej. By zrozumieć lepiej omawiane pojęcie odwołamy się do konkretnych przykładów:

Pips Punkt

Inwestując na giełdzie gracze kupują i sprzedają pary walutowe: ich wartości podawane są aż do piątego miejsca po przecinku (wyjątkiem jest tutaj jen japoński który ze względu na duże różnice kursowe względem dolara, podaje się tylko do trzeciego miejsca po przecinku). Nie one jednak stanowią podstawę do wyliczania zysku. Ze względu na różny przelicznik walut, ich wspólnym mianownikiem są tzw. pipsy i punkty.

Pips to jedna dziesięciotysięczna wartość pary walutowej.

I tak kiedy inwestor kupi parę walutową o wartości 1.11224 i sprzeda ją za kwotę 1.11304, różnica między ceną ask i bid będzie wynosić:

1.11304 – 1.11224 = 0.0008 – 8 pipsów

To właśnie przy wykorzystaniu Pipsów traderzy podają wygenerowany zysk i stratę. Często też kiedy podczas przeglądania różnego rodzaju poradników czy recenzji tzw. robotów (skryptów inwestujących w imieniu gracza), ich autorzy podają informację o zysku nie będącym konkretną kwotą, a w postaci określonej ilości pipsów.

Podsumowanie Pips – Punkt

Pips i Punkt
Pips i Punkt

Pips obecnie oznacza przedostatnią cyfrę po przecinku w przypadku większości walut.

Punkt obecnie oznacza najmniejszą jednostką zmiany kwotowań (ostatnia liczba).