Plan spłaty

901

Plan spłaty

Dające się zidentyfikować źródło przyszłych przepływów pieniężnych, które można wykorzystać do obsługi długu (części głównej i odsetek). Ustalenie planu spłat stanowi niezbędny warunek udzielenia ewentualnego finansowania. Do sprawdzenia, czy plan jest realistyczny, służy analiza kredytowa. Na poziomie kredytu konsumenckiego plan spłaty może być sposobem windykacji („ile możesz spłacić?”), stosowanym zamiast środków
prawnych.

Podstawowe pytania

Zjadłem zęby na tym biznesie, więc wiem, o czym mówię – nic nie zastąpi pytania do klienta: „Na co zostanie przeznaczony kredyt? Jak go spłacisz? I co zrobisz, żeby spłacić kredyt, jeśli nie sprawdzi się twoja teoria?”.

George Scott, bankowiec amerykański, lata 70. XX w. Cyt. za: Martin Mayer, The Bankers, 1974, s. 240