Bieżący

925

Bieżący

Spłata odsetek i kapitału zgodnie z programem, to znaczy bez zaległości i naruszenia warunków umowy. Kredyt obsługiwany na bieżąco, to kredyt pracujący, spłacany zgodnie z warunkami umowy kredytowej, przynajmniej pod względem spłaty zobowiązania finansowego. Portfel złożony z kredytów bieżących uwalnia kredytodawcę od wielu kłopotów.