Nadzór kredytowy

886

Nadzór kredytowy

Nadzór polegający na niezależnym monitorowaniu i kontrolowaniu procedury zarządzania kredytem, za którą odpowiedzialne są podległe osoby podejmujące decyzję kredytową. Większość zadań z zakresu nadzoru kredytowego realizowana jest z poziomu działu kredytowego. Podobne działania prowadzi się jednak również w poszczególnych oddziałach (np. dyrektor oddziału nadzoruje transakcje zawierane przez doradców kredytowych) lub na najwyższym szczeblu banku (rada dyrektorów obserwuje globalne wyniki kierownictwa na podstawie całego portfela kredytowego).