Odsetki narastające (i swapy na zwłokę w spłacie kredytu)

1046

Zwiększenie oprocentowania obligacji wywołane pewnym określonym wydarzeniem powodującym zwiększenie ryzyka kredytowania. Na przykład jeśli emitent został przejęty przez stosunkowo słabego kupującego, przez co ocena wiarygodności kredytowej obligacji spadła poniżej klasy inwestycyjnej, zapis o odsetkach narastających może pozwolić posiadaczom obligacji na uzyskanie wyższego oprocentowania. Większy zwrot z inwestycji ma zachęcać inwestorów do zachowania obligacji zamiast tradycyjnej opcji sprzedaży za pełną i natychmiastową spłatę. Odsetki narastające mogą być atrakcyjne dla inwestujących w obligacje, którzy zakupili zabezpieczenie kredytowe poprzez swap na zwłokę. W przypadku spłaty obligacji powiązany z nią instrument pochodny chroniący jej spłatę w przyszłości traci swoją wartość. Inwestorzy wolą raczej zatrzymać obligację, zarobić więcej na oprocentowaniu i zachować ochronę kwoty głównej obligacji przez istniejący swap na zwłokę.