Czynniki ryzyka (w prospekcie emisyjnym)

980

Jeden z  tematów wymagających obowiązkowego omówienia w  prospekcie emisyjnym w  celu zasygnalizowania potencjalnym inwestorom ewentualnych obszarów ryzyka w działalności emitenta. Choć wymóg ujawniania informacji w tym zakresie wynika po części z dbałości o ochronę inwestorów, innym jego uzasadnieniem jest zabezpieczenie samego emitenta przed procesami sądowymi. Jeżeli w  przedsiębiorstwie pojawią się problemy, fakt uprzedniego ujawnienia czynników ryzyka oczyszcza przedsiębiorstwo z zarzutów o ukrywanie istniejących zagrożeń.