Wprowadzenie spółki na giełdę

914

Wprowadzenie spółki na giełdę

Emisja nowych akcji zwykłych na publicznych rynkach kapitałowych, gdzie będą w  szerokim obiegu na rynku wtórnym. Termin angielski pochodzi od analogii do nadania wcześniej niepłynnym pakietom udziałów „wyporności”, czyli zdolności wypłynięcia na powierzchnię rynku. Wejścia spółek na giełdę podlegają rygorystycznej regulacji przez organy nadzoru giełdowego i zwykle obejmują wydanie prospektu emisyjnego, z  którego inwestorzy mogą poznać dość wyraźnie sytuację spółki. W przypadku pierwszego wprowadzenia na giełdę w języku angielskim mówi się o „going public”. Patrz również pierwotna (pierwsza) oferta publiczna.