Decentralizacja/przekazanie uprawnień (a rachunkowość)

1510

Decentralizacja/przekazanie uprawnień (a rachunkowość)

Przedsiębiorstwa zazwyczaj działają efektywniej, jeżeli decyzje podejmują w nich pracownicy mający najlepszy kontakt z rynkiem, klientami i przedsięwzięciami mającymi rozstrzygający wpływ na wyniki – pod warunkiem, że pracownicy ci będą odpowiednio przygotowani pod względem umiejętności, wiedzy, motywacji i dostępnych środków. Aby zwiększyć wydajność należy więc dać pracownikom niższego szczebla pewną swobodę działania i uprawnienia decyzyjne. Oznacza to, że zarząd musi zrezygnować z kontrolowania pewnych decyzji, nie zrzekając się jednak odpowiedzialności za ogólne wyniki działalno- ści. W sytuacji takiej niezwykle ważną rolę spełnia rachunkowość zarządcza i systemy kontroli wewnętrznej, zapewniające przejrzystość dokonywanych pomiarów i umożliwiające „zarządzanie przez wyjątki” – czyli pełne zaufanie do pracowników, dopóki nie wystąpią żadne istotne odchylenia od wyznaczonych im celów.