Wartość potwierdzająca (w sprawozdawczości finansowej)

1551

Wartość potwierdzająca (w sprawozdawczości finansowej)

Postawione przez hipotezę rynku efektywnego założenie, że sprawozdawczość finansowa stanie się w zasadzie niepotrzebna, ponieważ rynki kapitałowe same uwzględnią w cenie akcji wszelkie dostępne informacje (z komunikatów publicznych, informacji ujawnionych analitykom giełdowym, przecieków informacji poufnych itd.). Prawdopodobieństwo zmiany cen akcji po opublikowaniu raportów rocznych jest znikome, o ile raporty te nie zawierają „niespodzianek”. Skoro zaś cena akcji jest wiarygodna na podstawie publicznie dostępnych informacji, inwestorzy będą przykładać niewielką wagę do kwartalnych i rocznych raportów. Rola sprawozdawczości sprowadza się więc w zasadzie do potwierdzania poczynionych przez inwestorów założeń i zmniejszania elementu niepewności.