HART

1048

HART – określenie podstawowych sposobów zarządzania ryzykiem. Przy założeniu, że ryzyko zostało właściwie zidentyfikowane (mając cały czas na uwadze fakt, że najgroźniejsze ryzyko jest ukryte lub nieprzewidywalne), można sobie z nim radzić, stosując jeden z czterech sposobów:

  1. akceptacja: zaakceptuj ryzyko jako coś znośnego, co można skompensować i kontrolować w przyszłości,
  2. unikanie: odmawiaj przyjmowania ryzyka, nawet jeśli wiąże się to z utratą zysków, na przykład przez unikanie zagrożenia,
  3. redukowanie: dziel ryzyko/zyski z  innymi, na przykład poprzez tworzenie konsorcjów,
  4. przenoszenie: zapłać komuś za przejęcie części ryzyka, na przykład ubezpiecz się lub zastosuj mechanizmy zabezpieczające.

U podłoża metody HART leży przekonanie, że ryzyko samo z siebie nie zniknie. Może ono jednak zostać w różnym stopniu przeniesione na inny obszar lub rozłożone na kilka różnych podmiotów.