Internet (w badaniu sprawozdań finansowych)

1427

Internet (w badaniu sprawozdań finansowych)

Korzystanie z sieci WWW/internetu w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych. Ponieważ praca biegłych rewidentów wiąże się między innymi z gromadzeniem informacji, internet oferuje im znaczącą możliwość zwiększenia efektywności i wydajno- ści pracy. Oto przykładowe strony WWW, które mogą okazać się użyteczne:

W przypadku badania sprawozdań finansowych, strony WWW można wykorzystać w celu wyszukania praktycznych informacji, takich jak ceny akcji, kursy walut, czy adresy konieczne do potwierdzenia sald. Sieć można wykorzystać również w szerszym zakresie – zaglądając na strony WWW biegły rewident może zapoznać się z działalnością przedsiębiorstwa klienta i specyfiką jego branży, co jest elementem ograniczającym ryzyko wyrażenia niewłaściwej opinii z badania.