Co to jest Intranet

1533

Co to jest Intranet

Wewnętrzna sieć internetowa przedsiębiorstwa, która korzysta z tej samej technologii co internet (czyli z przeglądarek, hiperłączy, bannerów itd.). Intranet wykorzystywany jest do zwiększenia efektywności komunikacji wewnętrznej i wykorzystania baz danych. Ponieważ gromadzi on i rozprowadza informacje, zwykle prowadzi do centralizacji danych na jednym serwerze, jednocześnie umożliwiając rozproszonym użytkownikom pozostawanie ze sobą w kontakcie. Systemy intranetowe rozwijają się gwałtownie wraz z postępem informatyki. Ma to ogromne znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w rachunkowości zarządczej. W finansach, systemy gospodarowania środkami pieniężnymi dla rozproszonych na dużym obszarze punktów wpłat i wypłat mogą być oparte właśnie na intranecie.