Anonimowe płynne fundusze

1021

Anonimowe płynne fundusze (żargon)

Ukryte sieci handlu elektronicznego anonimowo kojarzące kupujących ze sprzedającymi papiery wartościowe, by transakcje na duże bloki akcji nie zmieniły ceny rynkowej. Głównymi ich użytkownikami są inwestorzy instytucjonalni, którzy skupują duże pakiety akcji. Fundusze te odpowiadają za około 10% wolumenu obrotów w USA, a w najbliższej przyszłości spodziewany jest wzrost ich udziału do 20% (źródło: „The Wall Street Journal” (Europe), 8 maja 2008, s. 32). W roku 2008, największym funduszem tego typu był „Sigma X” prowadzony przez Grupę Goldman Sachs.