Istotność

1586

Istotność

Znaczenie poszczególnych transakcji, zdarzeń gospodarczych i sald w odniesieniu do sprawozdania finansowego. Za wartość istotną przyjmuje się wartość na tyle znaczącą dla użytkowników sprawozdania finansowego, aby wymagała ona ujawnienia. Kryterium istotności posiada w sprawozdawczości szereg praktycznych implikacji:

Co jest istotne

Progi istotności przykłady

Istotność