Mieć coś jak w banku (powiedzenie)

947

Mieć coś jak w banku” jes to powszechnie używany zwrot oznaczający pewność, gwarancję, że coś się stanie; fraza sugerująca oczywistą pewność i bezpieczeństwo używana w kontekście transakcji handlowych. Ktoś może na przykład powiedzieć: „Ten zrealizowany projekt jest pewny jak w banku”. Zwrot na też lekko ironiczny wydźwięk będący aluzją do stopnia zaufania gwarantowanego przez bank.

Niezaprzeczalne

Komputery obsługujące wewnętrzne sieci korporacyjne – strony internetowe, bazy danych, konta e-mailowe, systemy księgowe, kadrowe i produkcyjne – nie tylko muszą być szybkie, ale również niezawodne jak telefony i bezpieczne jak banki.

„Fortune Magazine”, 30 września 2002, s. 95