Lichwiarz

1273

Lichwiarz

Nieformalne określenie osoby, która wykorzystuje zdesperowanych bądź naiwnych pożyczkobiorców, żądając od nich bardzo wysokich odsetek – zwykle od małej, niezabezpieczonej pożyczki. Egzekwując spłatę długu, lichwiarz często ucieka się do blefu, szantażu, nękania, a nawet zastraszania fizycznego. W swojej skrajnej, nacechowanej przemocą postaci jest to działanie przestępcze. Dbałość o reputację oraz zasady odpowiedzialnych finansów powodują, że instytucje finansowe nie przyznają się do związków z lichwą. Faktem pozostaje jednak, że agresywna sprzedaż kredytów, jak choćby kredytów sektora subprime, nosi znamiona żerowania na kredytobiorcach, tzn. działania w tym samym duchu. Pochodzenie ang. zwrotu loan shark („rekin pożyczkowy”) jest nieznane; rekin – przebiegły, budzący lęk drapieżnik – w naturalny sposób odpowiadał opisowi człowieka żerującego na innych. Skojarzenie go z żerowaniem na kredytobiorcach pojawiło się już na pocz. XX w. Zob. też: lichwa