Bezsporny tytuł

1019

Bezsporny tytuł

Możliwość bezspornego ustalenia własności składnika majątku lub nieruchomości. Tytuł jest bezsporny o tyle, że każdy wie, kto komu jest co winien. W przypadku nieruchomości granice wyznacza geodeta. W krajach posiadających infrastrukturę związaną z prawami własności o bezspornym tytule ostatecznie rozstrzyga wpis do rejestru, prowadzonego przez niezależny podmiot. Jeśli bezspornego tytułu nie ma, mówimy o niepewnym tytule własności: inny podmiot może dysponować zastawem rejestrowym czy służebnością na prawie własności, bądź może trwać spór co do granic działki. Potwierdzenie bezsporności tytułu jest niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia majątkowego, ponieważ sporne aktywa warte są zasadniczo znacznie mniej niż wynikałoby z ich wartości wewnętrznej.Przeciwieństwem jest niepewny tytuł własności.